DÖNEMSEL YÖNETİCİ YERLEŞTİRME NEDİR?

Bir İnsan Kaynağı modeli olan dönemsel yönetimde, alanında deneyimli üst düzey yöneticiler, bilgilerini ve tecrübelerini kurumlara aktararak onlara katkı sağlar ve başarıya giden yolda öncülük eder.

Şirketlere, geçiş, kuruluş, kriz dönemleri veya aniden boşalan kritik bir pozisyon anlarında eğitimli, tecrübeli ve başarılarıyla kendini kanıtlamış yönetici veya yöneticilerin geçici olarak yerleştirilmesiyle hayata geçirilen bir yönetim modelidir.

Dönemsel yöneticilerin başlıca özellikleri, şirket politikalarından arınmış, işe alım sürecine ihtiyaç duyulmayan ve farklı sektörlerde üst düzey deneyime sahip kişilerden oluşmasıdır. Yönetim ve liderlikte uzun yıllara dayanan deneyim sahibi, yüksek düzeyde çalışma alışkanlığında, değişim sürecinde yer almak için tutkulu, derinlemesine teknik – iş bilgisine ve görevin gerektirdiğinden fazla niteliklere sahip, güçlü sosyal becerileri (iletişim, motivasyon) olan, dahil olduğu organizasyona hızla adapte olup katkı sağlamaya odaklı olmalarıdır.

Bu avantajların görev aldıkları şirketlere yansıması, şirketleri kısa sürede istenilen hedefe ulaştırmaları ve oluşabilecek zararların minimize edilmesi olarak belirtilebilir. Bağımsız uzman görüşü, konusunda uzman ve iş için gerekli olan veya duruma göre daha yüksek deneyime sahip yöneticiler, yüksek kalitede uygulama, ölçülebilir ve sürdürülebilir sonuçlara odaklanmak, hızlı hareket ve icra, kariyer kaygısı ve şirket içi politikalarla uğraşma gerekliliği olmaması da dönemsel yöneticilerin avantajlarındandır. Buna ek olarak, dönemsel yöneticilerin şirketlere getirdiği maliyet avantajları göz ardı edilmemelidir. Dönemsel yöneticiler kontrat bazında çalışacakları için maliyetleri sabittir.

Değişim, dönüşüm ve büyüme süreçlerinde olan firmalar için 30 yılı aşkın süredir dünyada kullanılan bu yöntem, artık Türkiye’de de uygulanmaya başlanmıştır. Özellikle belirli bir sürede tamamlanması gereken uzmanlık işlerinde, firma yönetimleri projeler süresince aldıkları verimli ve somut iş sonuçlarını deneyimledikçe, dönemsel yöneticilerle çalışmayı ve uzmanlıklarını icra etmelerini tercih etmektedir.

Şirketlerin iş geliştirme alanında girdiği çıkmazlarda, günlük operasyonların düzene konmasında, çalışanlar arasında meydana gelebilecek anlaşmazlık veya problemlerde, yeni pazar/satış kanalı arayışlarında, rekabet gücünün azaldığı durumlarda, finansal tablonun negatife dönmek üzere olduğu anlarda Dönemsel Yönetime başvurmaları onlara tekrar başarıyı yakalama ve hedeflerine ulaşma adına büyük avantaj sağlar.